ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศผลการสอบราคาจ้างดำเนินโครงการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบบริหารงานบุคคล (E-HR) (ระยะที่ 1)

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

URL แบบสั้นสำหรับ Share