ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ข้อปฏิบัติทางวินัย

ข้อปฏิบัติทางวินัย ที่ควรทำ มีอะไรบ้างมาดูกัน
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

บทบาทของผู้บังคับบัญชา การรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

ชวนดูบทบาทของผู้บังคับบัญชา เพื่อการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มี 9 ข้อ ดังนี้
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

4 จุดมุ่งหมาย ของการลงโทษทางวินัย

4 จุดมุ่งหมาย ของการลงโทษทางวินัย จะมีอะไรบ้างมาดูกัน
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

การเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เป็นข้าราชการที่ดี

รวมทริคที่ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เป็นข้าราชการที่ดี  มีดังนี้
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

ข้อห้ามทางวินัย

อะไรบ้างที่ข้าราชการไม่ควรปฏิบัติ ชวนดูข้อห้ามทางวินัย ที่ควรรู้เพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

5 สถาน โทษทางวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

รวม 5 สถาน โทษทางวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีดังนี้
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา คุณธรรมที่จำเป็นของผู้บังคับบัญชาจะมีอะไรบ้าง มาดูกัน

.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สามารถรับชมพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้ที่

https://www.royaloffice.th/court-circular/

ที่มา : เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

ประเภทข่าว: 

4 คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี

จำขึ้นใจ 4 คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
-เป็นผู้มีบุคลิกลักษณะที่มีศักยภาพสูง
-เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-เป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม
-มีความรู้ความสามารถรอบด้านเท่าทันเทคโนโลยี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

5 แนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาจริยธรรมของข้าราชการ

จำขึ้นใจ 5 แนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาจริยธรรมของข้าราชการ
-ทำหน้าที่โดยไม่ใช้อคติ
-วางตัวเป็นกลาง
-เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
-ใช้ชีวิตเรียบง่าย
-ปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

Pages