ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส - สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เกี่ยวกับการจัดงานถวายพระพรชัยมงคล และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 ก.ค. 2560 นี้ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ดังรายละเอียดท้ายนี้

ประเภทข่าว: 

กรมยุทธศึกษาทหารบกและคณะข้าราชการระดับสูงในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษา ดูงาน สำนักงาน ก.พ.

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมบรรยายพิเศษ ตอบข้อซักถาม ให้กับพลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก และคณะข้าราชการระดับสูงในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษา ดูงาน สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

กิจกรรม Open Hearts Open Homes สำหรับ ODOS


สำนักงาน ก.พ. จะจัดกิจกรรม Open Hearts Open Homes ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00- 16.00 น. ณ สำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี)

ในงานจะมีกิจกรรมพบปะกับผู้แทนของส่วนราชการต่างๆ ที่มีความต้องการรับ นทร.ทุน ODOS เข้าทำงาน นอกจากนี้ ยังมีช่วงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับราชการทั้งขั้นตอน/วิธีการ สิ่งที่จะได้รับในการเป็นข้าราชการ ได้แก่ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ การรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก เส้นทางความก้าวหน้าต่างๆ เช่นการเข้าร่วมระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โครงการข้าราชการคลื่นลูกใหม่ เป็นต้น

ประเภทข่าว: 

การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ (นบส. ๑)

การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ (นบส. ๑) วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ.

----------------

กลับไปหน้าภาพกิจกรรม DLProject

----------------

ประเภทข่าว: 

การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารภาครัฐ ยุค Thailand 4.0 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยการประเมินที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารภาครัฐ ยุค Thailand 4.0 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยการประเมินที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล   วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ห้องประชุม ๓๑๑๐ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ.

----------------

กลับไปหน้าภาพกิจกรรม DLProject

----------------

ประเภทข่าว: 

การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ระดับนโยบาย เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ระดับนโยบาย เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๒๑๐ สำนักงาน ก.พ.

----------------

กลับไปหน้าภาพกิจกรรม DLProject

----------------

ประเภทข่าว: 

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (“D power 3”: Digital Government Skills for Public Officers to Transform Digital Government)

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (“D power 3”: Digital Government Skills for Public Officers to Transform Digital Government) วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ ๗ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

----------------

กลับไปหน้าภาพกิจกรรม DLProject

----------------

ประเภทข่าว: 

งานสัมมนา “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ” วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม จินดา ณ สงขลา

งานสัมมนา “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ” วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม จินดา ณ สงขลา

----------------

กลับไปหน้าภาพกิจกรรม DLProject

----------------

ประเภทข่าว: 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Government Skill Development) ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Government Skill Development) ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย :Thailand Digital Government Vision ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑” วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

----------------

กลับไปหน้าภาพกิจกรรม DLProject

----------------

ประเภทข่าว: 

Pages