ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การเยี่ยม นทร. ที่สมาพันธรัฐสวิส

 
 
 

ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2560 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และ จนท. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. สังกัดส่วนราชการ ที่ศึกษา ณ เมืองซูริคและกรุงเบิร์น และในโอกาสเดียวกัน ได้เข้าร่วมงาน Thai Festival 2017 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

ประเภทข่าว: 

การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

ตามที่ คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปจะจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน – Innovation for sustainable life ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2560 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในทวีปยุโรปที่จะเข้าร่วมประชุม เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมได้ นั้น สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ พิจารณาแล้ว สนับสนุนให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติไว้ ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในประเทศฝรั่งเศส หรือ สวิตเซอร์แลนด์

ประเภทข่าว: 

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์สรรหาและเลือกสรร จัดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา ศูนย์สอบราชบุรี ศูนย์สอบชลบุรี ศูนย์สอบเชียงใหม่ ศูนย์สอบพิษณุโลก ศูนย์สอบอุดรธานี ศูนย์สอบอุบลราชธานี ศูนย์สอบขอนแก่น ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี และศูนย์สอบสงขลา รวมทั้งสิ้น 11 ศูนย์สอบ มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศกว่า 499,718 คน 

ประเภทข่าว: 

การส่งสัมภาระกลับไทยหลังจากจบการศึกษา

ผู้เขียน : น.ส. ชลดา บริบุญมังสา (นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน)
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (เกียรตินิยม) Université de Strasbourg

หลังจากตรากตรำร่ำเรียนมานานหลายปี ก็ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านเสียที ! แต่เอ๊ะ แล้วสมบัติที่สะสมมาตั้งหลายปี ทั้งหนังสือและเสื้อผ้าจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ แม้ได้น้ำหนักกระเป๋าเพิ่มอีก 10 กิโลกรัมรวมเป็น 40 กิโลกรัมแต่ก็ยังไม่พอ ได้บริจาคให้รุ่นน้องก็ทำแล้วส่วนจะทิ้งก็เสียดาย แต่ก็ยังมีของที่เราจำเป็นต้องใช้ที่ไทยอยู่ดี งั้นมาลองดู How to ส่งสัมภาระกลับไทยกันดีกว่าค่ะ

*** Question : ซื้อกล่องจากที่ไหนดี ***

ประเภทข่าว: 

รับสมัครคัดเลือก เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2560

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีความสนใจ คัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยจะพิจารณาผู้ที่มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีส่วนราชการโดยแบ่งเป็นสำนักต่างๆ ตามรายละเอียดดังแนบท้ายนี้ http://www.odos.moe.go.th/news_detail2.php?NewsTitleID=538

นทร. ที่สนใจเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 0374 หรือ 0 2628 5646 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

สนร. ฝรั่งเศส / มิถุนายน 2560

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                      วันนี้ (15 มิ.ย.60) สำนักงาน ก.พ. โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                      สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ และขยายผลต่อไปยังสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ต่างๆ นำไปประดิษฐ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จิตอาสาของสำนักงาน ก.พ. ประดิษฐ์และรวบรวมดอกไม้จันทน์ได้แล้วกว่า 1,600 ดอก และจะได้นำไปมอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีฯ ต่อไป

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

ประเภทข่าว: 

Pages