ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การปฏิรูปการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา ป. โท (Master) ในฝรั่งเศส

ภาพจาก www.20minutes.fr

ที่ผ่านมา การสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทปีที่ 1 (M1) นักศึกษาจะดำเนินการสมัครกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผ่านหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ถ้าผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็จะได้รับการตอบรับเข้าศึกษา M1 ทันที และจะคัดเลือกจากผลคะแนนการศึกษาเข้าสู่ระดับ M2 ต่อไป แต่ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2017 มหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาปริญญาโทปีที่ 1 (M1) ได้ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการการสอบหรือคัดเลือกจากเอกสารของผู้สมัคร

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องให้เหตุผลหากปฏิเสธการรับเข้าศึกษาของผู้สมัคร ในกรณีนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีและไม่มีมหาวิทยาลัยใดตอบรับ จะต้องทำเรื่องถึง recteur เพื่อที่จะดำเนินการจัดหามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาต่อไป

ประเภทข่าว: 

ก.พ. ก.พ.ร. ก้าวไปด้วยกัน ขับเคลื่อนประเทศไทย : ราชการ 4.0

สำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร บูรณาการการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังส่วนราชการ มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น 5 ท่านรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.พ. นำโดย นางเมธินี เทพมณี (เลขาธิการ ก.พ.) และสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นายทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการ ก.พ.ร.)

ประเภทข่าว: 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เลขาธิการ ก.พ. นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าฯ

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 14.11 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. และคณะ นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2560 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ 

นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2560 มีจำนวน 9 คน เดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

ประเภทข่าว: 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.อังกฤษ) รายงานกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ประเภทข่าว: 

เหตุการณ์ความไม่สงบในเมืองแมนเชสเตอร์

 

ตามที่ได้เกิดเหตุระเบิด เมื่อคืนวันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลาประมาณ 22.30 น. (เวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร) ภายในอาคาร Manchester Arena ใจกลางเมือง Manchester โดยในเบื้องต้นสำนักข่าวต่างประเทศแจ้งว่าผู้ก่อการร้ายได้จุดระเบิดภายหลังคอนเสิร์ตของนักร้องสาวชาวอเมริกัน Ariana Grandeเพิ่งจะยุติ ซึ่งมีวัยรุ่นจำนวนหลายพันคนเข้าชมการแสดง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 22 ราย และบาดเจ็บ 59 ราย เบื้องต้นยังไม่มีการยืนยันชัดเจนอาจเป็นระเบิดตะปู (nail bomb) และระเบิดฆ่าตัวตาย (suicide bomb) และต่อมามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ระเบิดได้อีก 1 ลูกบริเวณภายนอกของแมนเชสเตอร์ อรีนา และเช้าวันนี้ 23 พ.ค. 2560 มีสถานการณ์เจ้าหน้าที่อพยพประชาชนออกจากห้างสรรพสินค้า Arndale เมืองแมนเชสเตอร์ และสถานีรถโดยสาร Victoria Coach Station กรุงลอนดอน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำให้หลีกเลี่ยงถนนบริเวณโดยรอบ ใจกลางกรุงลอนดอน

ประเภทข่าว: 

กำหนดการประชุมชี้แจง เรื่อง "การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ"

การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ 2560

ในการจัดทำข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. จำเป็นต้องได้รับข้อมูล จากทุกส่วนราชการ ดังนั้นเพื่อให้ส่วนราชการรับทราบแนวทางการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งข้าราชการในสังกัดบันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญในระบบโปรแกรม สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กำหนดให้มีการประชุมชี้แจง เรื่อง“การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร ๓ (ศูนย์สัมมนา) สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี กำหนดการ รายชื่อส่วนราชการ และแผนการดำเนินการของ ส่วนราชการในการจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3

ประเภทข่าว: 

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 7) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครอบรอบ 76 ปี โดยมีการจัดพิธีทั้งหมด 3 จุด ดังนี้ 1) พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 อาคารรัฐสภา 2) พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี 3) พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายปิ่นโต อาหารคาว หวาน เครื่องสังฆทานและจตุปัจจัย และพิธีทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพุธปัญญา

ประเภทข่าว: 

ก.พ. ก.พ.ร. ก้าวไปด้วยกัน ขับเคลื่อนประเทศไทย : ราชการ 4.0

สำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร บูรณาการการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังส่วนราชการ มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.พ.ร ชั้น 5 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. และนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร หารือร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายตามบัญชานายกรัฐมนตรีและจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันอังคารที่  16 พฤษภาคม 2560 ได้แก่ แนวทางการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังส่วนราชการในภาพรวมทั้งระบบให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานให้บริการประชาชน ตลอดจนการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ (Career path) ที่เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดสอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0

ประเภทข่าว: 

Pages