ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายและตามธรรมนองคลองธรรม

จำขึ้นใจ ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายและตามธรรมนองคลองธรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

การเป็นข้าราชการต้นแบบ

หลักปฏิบัติการเป็นข้าราชการต้นแบบ ควรประพฤติตนอย่างไร? มาดูกันเล๊ยยย
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ชวนดูตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี
มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้ บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย

ชวนดูตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี
ไม่ปล่อยผ่านและเมินเฉย เพื่อสังคมที่ดีขึ้น เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล

ชวนดูตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ของประชาชน และสังคมส่วนรวม

.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 4

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 4 

 

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันนี้ (วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565) สำนักงาน ก.พ. นำโดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ประเภทข่าว: 

เตรียมตัวให้พร้อม 4 สิ่งควรรู้ ก่อนสอบภาค ก 64 อย่าลืม!! สำหรับผู้ที่จะสอบในวันที่ 8 พ.ค. 65 นี้ สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้น!!! (วันที่ 4 พ.ค. 65 เป็นวันสุดท้าย)

เตรียมตัวให้พร้อม 4 สิ่งควรรู้ ก่อนสอบภาค ก 64

อย่าลืม!! สำหรับผู้ที่จะสอบในวันที่ 8 พ.ค. 65 นี้ สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้น!!! (วันที่ 4 พ.ค. 65 เป็นวันสุดท้าย)
หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ 

ทั้งนี้ สามารถอัปโหลดรูปและศึกษาระเบียบการสอบเพิ่มเติมได้ที่: http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

ประเภทข่าว: 

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม
------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ​
ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประเภทข่าว: 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ก.พ.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ก.พ.

ในวันนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ก.พ. โดยการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม จินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

Pages