ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประเทศไทย : ราชการ 4.0 ก.พ. ก.พ.ร ก้าวไปด้วยกัน สำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร บูรณาการแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร หารือการทำงานในภารกิจต่างๆ ร่วมกัน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  กำหนดแผนการดำเนินงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการ ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยในประเด็นแนวทางการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งข้อหารือการนำร่องส่วนราชการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในราชการด้วยรูปแบบพิเศษ (Talent Recruitment) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การปรับปรุงระบบงาน โครงสร้างหน่วยงานใหม่เพื่อการพัฒนานำไปสู่เป้าหมาย ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายและแนวทางรัฐบาล

 

ประเภทข่าว: 

สนร เยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมืองตูร์

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ทุนรัฐบาล (ก.พ./ สกอ. และทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี) ที่ศึกษา ณ เมือง Tours ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 คณะฯ เดินทางโดยรถไฟจากปารีส ถึงเมือง Tours และได้มีการประชุม นทร.ทุนรัฐบาล จำนวน 4 ราย คือ

1. นายกฤษฎิ์ รัชชภูมิ ทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชา GEII สถาบัน IUT Tours

2. นางสาววิริญจน์ หุตะสังกาส นทร. (สกอ.) กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกปีที่ 1 สาขาวรรณคดีฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย François Rabelais de Tours

3. นายวรวิช ชุมเปีย นทร. (ก.พ.) ศึกษาภาษาฝรั่งเศส ณ สถาบัน Touraine

ประเภทข่าว: 

การรับรองปริญญาของหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

(JPG)

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ภาษาอังกฤษได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะภาษาสื่อสารข้ามพรมแดน สถาบันอุดมศึกษาในฝรั่งเศส ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างเปิดหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ หรือ นักศึกษาชาวฝรั่งเศสเองก็ตาม ที่ตั้งเป้าหมายเข้าสู่ตลาดแรงงานสากลเมื่อสำเร็จการศึกษา

ในบรรดาหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในฝรั่งเศส กว่าร้อยละ 90 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท และส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งให้ปริญญา “Master of Business Administration” (MBA) แก่ผู้สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรสาขากฎหมาย ซึ่งให้ปริญญา “LL.M.” และหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ เช่น ด้านวิศวกรรม ซึ่งให้ปริญญา “Master of Scincence” (MSc) และอาจมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีบ้าง ซึ่งให้ปริญญา “Bachelor”

ประเภทข่าว: 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน กวฉ. ปี พ.ศ. 2559

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559

 

ประเภทข่าว: 

เหตุการณ์คนร้ายขับรถชน-ใช้มีดไล่แทงประชาชนที่ Ohio State University สหรัฐอเมริกา

จากกรณีเหตุการณ์ชายชาวโซมาเลียอายุ 18 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่ Ohio State University รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกาก่อเหตุขับรถไล่ชนและเอามีดไล่แทงคนที่เดินอยู่ในมหาวิทยาลัย ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน 11 ราย ก่อนที่จะถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (28 พฤศจิกายน 2559) 

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งให้ทราบว่าสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ได้ตรวจสอบเหตุการณ์อย่างเร่งด่วนแล้วทราบว่านักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาอยู่ ณ Ohio State University ทั้งหมดจำนวน 7 ราย ทุกคนปลอดภัย ไม่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าว และได้กำชับให้ระมัดระวังตัวให้มากขึ้นด้วย พร้อมทั้งได้แจ้งเตือนนักเรียนทุนทั้งหมดให้ระมัดระวังตัวจากการก่อการร้าย โดยแนะนำเทคนิคที่ทางการแนะนำทั้งโดยกว้าง ๆ คือ Run Hide Fight และคำแนะนำโดยละเอียดด้วยแล้ว

 
 

ประเภทข่าว: 

มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 13

สำนักงาน ก.พ. จัดมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ (OCSC International Education Expo 2016) ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมเริ่มในเวลา 11.35 น. ลธ.กพ. นางเมธินี เทพมณี กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 13 จากนั้น ท่านรองนายกฯ นำยืนสงบนิ่งถวายอาลัยฯ และกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญตอนหนึ่งว่า “การที่สำนักงาน ก.พ. ซึ่งเติบโตขึ้น มีกำลังมากขึ้น ดำริจัดงานนี้ขึ้น และจัดต่อเนื่องมายาวนานถึง 13 ครั้งนั้น มีส่วนช่วยคนที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ ไม่มีเงินจะหาทุนจากไหน มีเงินน้อย อยากหาทุนสบทบจะทำอย่างไร สนใจสาขาวิชานี้จะหาที่เรียนได้ที่ไหน การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ต่างแดนเป็นอย่างไร สภาพภูมิอากาศ การปรับตัวทำอย่างไร เมื่อจบแล้วหางานได้ที่ไหน สิ่งเหล่านี้ สำนักงาน ก.พ. ยกมาไว้ที่นี่ ในงานมหกรรมการศึกษาต่อนี้”
ประเภทข่าว: 

กรณีเหตุแผ่นดินไหวบริเวณเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 7.5 ริกเตอร์ บริเวณเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ห่างจากเมืองไครสต์เชิร์ช ราว 95 กิโลเมตร 
หลังเที่ยงคืนวันที่ 13 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมา 
สำนักงาน ก.พ. โดยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศออสเตรเลียรายงานว่า
นักเรียนทุน Odos จำนวน 1 ราย เดินทางกลับประเทศไทยแล้วเนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา
นักเรียนทุน ที่ศึกษา ณ เมือง  Dunedin จำนวน 4 ราย เดินทางกลับไทย 2 ราย อีก 2 ราย แจ้งว่าไม่ได้รับกระทบจากเหตุการณ์
นักเรียนทุน ที่ศึกษา ณ เมือง Palmerston North จำนวน 3 ราย แจ้งว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
นักเรียนทุน ที่ศึกษา ณ เมือง Auckland จำนวน 12 ราย แจ้งว่าเฉพาะผู้ที่อยู่บนตึกสูงจะได้รับผลกระทบ แต่ไม่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์
ทั้งนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศออสเตรเลียได้ให้การดูแลและให้ข้อมูลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและจะคอยติดตามสถานการณต่อไป 
 

ประเภทข่าว: 

สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเผยแพร่มิวสิควิดีโอการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 59 สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจได้เผยแพร่มิวสิควิดีโอการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของประชาชนไทยที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 59 
 
 
ทั้งนี้ในช่วงต้นได้มีการเผยแพร่ พระสุรเสียงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2519 ความว่า
 
ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ขอขอบใจท่าน ที่ได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าและพระราชินี กับลูกๆทุกคน ทั้งได้ร่วมมือสนับสนุนในกิจทุกอย่างทำให้เกิดกำลังใจแก่เราอย่างมาก
 
ประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไร เมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ก็ทำให้รู้ใจกัน และสามารถช่วยกันทำ ช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการ แม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากขัดขวางอยู่ก็ทำได้ ขอเพียงให้ร่วมมือร่วมใจกันจริงๆ แต่ทั้งนี้ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่า สถานการณ์ของประเทศโดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนัก
 
ประเภทข่าว: 

Pages