ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 ตุลาคม 2559

ประเภทข่าว: 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 13 ตุลาคม 2559

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2559 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. และ 15.00 – 17.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (เลขที่ 8 rue Greuze 75116 Paris)

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกันยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในวันนี้ (14 ตุลาคม 2559)

 

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. หารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน บูรณาการใช้แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพในการเข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. โดย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมคณะ เข้าพบและประชุมหารือร่วมกับหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในการบูรณาการใช้แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลที่มีต่ออาชีพ สำหรับเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. มอบนโยบาย สร้าง "ข้าราชการ 4.0"

นางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ก.พ. ในวันนี้ (3 ตุลาคม 2559) และเข้าประชุมเพื่อพูดคุยหารือกับฝ่ายบริหาร โดยหม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นตัวแทนข้าราชการสำนักงาน ก.พ. กล่าวต้อนรับเลขาธิการสู่ครอบครัวสำนักงาน ก.พ. พร้อมกันนี้ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษาระบบราชการ และผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบัน ทุกท่าน ชี้แจงรายละเอียดบทบาทหน้าที่และภารกิจในภาพรวมด้านต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

คณะผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเริ่มต้นการทำงานวันแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.ทำพิธีสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเริ่มต้นการทำงานวันแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทข่าว: 

กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตอนกลางของประเทศอิตาลี

กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับความรุนแรง 6.2 แมกนิจูด ขึ้นที่ทางตอนใต้ของเมืองเปรูจา ตอนกลางของประเทศอิตาลี

และมีรายงานว่าหลายเมืองตอนกลางของอิตาลีได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนั้น  สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่าไม่มีนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนในการดูแลของสำนักงาน ก.พ. ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ประเภทข่าว: 

การประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ปุตราจายา เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย การประชุมฯ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Transforming Nations through Creativity and Innovation ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียได้นำกลยุทธ์ทะเลสีคราม (Blue Ocean Strategy) ปรับใช้กับนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติ และเป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาแห่งชาติของมาเลเซีย ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ Vision ๒๐๒๐ ยกฐานะให้มาเลเซียเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี ๒๕๖๓

ประเภทข่าว: 

เหตุการณ์ความไม่สงบ ณ กรุงลอนดอน

จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เริ่มขึ้น ณ กรุงปารีสและมิวนิค และมีข่าวว่าจะขยายมาถึงลอนดอน

ประกอบกับเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2016 เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดไล่แทงประชาชนบริเวณ Russell Square ใกล้ British Museum มีคนเสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ 5 คน ซึ่งนอกเหนือจากประเด็นคนร้ายผิดปกติทางจิตแล้ว ตำรวจยังไม่ทิ้งประเด็นเชื่อมโยงกับการก่อการร้าย

สนร. อังกฤษ ได้สอบถาม นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแล้วทุกคนปลอดภัย ส่วน นทร. ใหม่ที่เพิ่งเดินทางเข้ามาเรียนหลักสูตร Pre-sessional English ประมาณ 130 กว่าคน สนร. ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน โดยเฉพาะในด้านรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งให้ถือว่า สนร. เสมือนหนึ่งเป็นบ้านของนักเรียน

เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคฤดูร้อน นทร. ระดับ A-Level และปริญญาตรี ประมาณ 200 คน ได้เดินทางกลับเมืองไทย แต่ยังมี นทร. ระดับปริญญาโทซึ่งอยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง นทร. ระดับปริญญาเอกที่อยู่ในประเทศอังกฤษ รวมทั้งสิ้นประมาณ 700 คน

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. และผู้บริหาร สำนักงาน ก.พ. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

นายวิสูตร ประสิทธิศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ  พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประเภทข่าว: 

Pages