ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ลธกพ และคณะฯ เยี่ยม นทร. และ สนร. ฝรั่งเศส

ในเดือนกรกฎาคม 2559  เลขาธิการ ก.พ. (นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์) และ ผอ. สลธ. (นายสุวัฒน์  เอื้อเฟื้อ)
ผอ. ศกศ. (นางสาวธนิดา  เตชะโชควิวัฒน์)  และเจ้าหน้าที่จาก ศกศ. และ ศสส. (นางรัชวรรณ น้อยศรี และนายวีรยุทธ แซ่ซือ)
รวมทั้งสิ้น 5 ราย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลและสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในภาคพื้นยุโรป โดยเริ่มจากประเทศเยอรมนี  ประเทศฝรั่งเศส และเดินทางต่อไปยังสหราชอาณาจักร  โดยในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 คณะฯ ได้เดินทางถึงกรุงปารีส

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานการดูแลและจัดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ และรับมอบนโยบายจากเลขาธิการ ก.พ.     

ประเภทข่าว: 

เหตุการณ์ร้ายที่เมือง St. Etienne-du-Rouvray

ประเภทข่าว: 

กรณีเหตุการณ์ผู้ร้ายจับบาทหลวงเป็นตัวประกันในโบสถ์เมือง Saint-Etienne-du-Rouvray ประเทศฝรั่งเศส

กรณีเหตุการณ์ผู้ร้ายจับบาทหลวงเป็นตัวประกันในโบสถ์เมือง Saint-Etienne-du-Rouvray ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ซึ่งตำรวจฝรั่งเศสได้ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนั้น

 

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า ไม่มีนักเรียนทุนรัฐบาลได้รับอันตรายและ

ไม่มีนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาอยู่ที่เมืองดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยทุกท่าน ที่อาจจะกำลังทัศนศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ติดตามข่าวจากทางการฝรั่งเศสโดยสม่ำเสมอ และขอแนะนำให้นักเรียนทุกท่านเพิ่มความระมัดระวัง

คอยสังเกตสถานการณ์รอบตัวที่เห็นว่าไม่ปกติ

 

สามารถติดต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสได้ที่อีเมล oeaparis@orange-business.fr

 

หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 06 74 46 10 06

ประเภทข่าว: 

กรณีเหตุการณ์มีผู้ก่อความไม่สงบระเบิดพลีชีพในเทศกาลดนตรีเมือง Ansbach เยอรมนี

จากเหตุการณ์มีผู้ก่อความไม่สงบระเบิดพลีชีพในเทศกาลดนตรีเมือง Ansbach ในแคว้นบาเยิร์น เยอรมนี เมื่อคืนวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง นั้น 
 
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนว่า ไม่มีนักเรียนทุนรัฐบาลได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าว และไม่มีนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในเมืองดังกล่าวแต่อย่างใด
 
สนร. เยอรมนี
25 กรกฎาคม 2559

ประเภทข่าว: 

เหตุก่อการร้ายในเมืองนีซ-ฝรั่งเศส

ตามที่ได้เกิดเหตุก่อการร้ายในเมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ และได้ขยายระยะเวลาออกไปเป็น 3 เดือน ต่อจากวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นั้น

สนร. ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยทุกท่าน เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางในที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ซึ่งอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ขอให้นักเรียนติดตามข่าวของทางราชการฝรั่งเศส และข่าวจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส อย่างใกล้ชิด และ ขอความร่วมมือกรณีเกิด เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดในยุโรป ขอให้นักเรียนแจ้งสถานะความปลอดภัยของตนให้ครอบครัว และ สนร. ทราบ โดยด่วนต่อไปด้วย

ที่อีเมล oeaparis@orange-business.fr 
หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 06 74 46 10 06

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 15 กรกฎาคม 2559

ประเภทข่าว: 

การโอนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ งวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

เรื่อง การโอนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ งวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559 เป็นต้นไป ของนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางปฎิบัติในการส่งเงินให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ที่ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ โดยให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) เป็นผู้โอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีธนาคารของ นทร.ฯ โดยตรง เริ่มตั้งแต่ งวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป นั้น

สนร. ขอแจ้งเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการโอนค่าใช้จ่ายให้ทราบดังต่อไปนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป นทร. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายปีละ 4 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้

ประเภทข่าว: 

พร้อม ... จะเป็น...ข้าราชการที่ดี

โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 10 

ประเภทข่าว: 

ข้อมูลมือหนึ่ง

เมื่อผู้เขียนเรียนวิชาการสื่อสารในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกตอน 30 ปีก่อน ชั่วโมงแรกที่เรียน อาจารย์เริ่มด้วยการให้เล่นเกมบอกต่อ คือ ให้กระดาษซึ่งเขียนประโยคว่า « บ้านนายขวัญอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงใกล้ๆกับร้านขายลาบ » และให้กระซิบบอกต่อๆกัน ได้ 1 ครั้ง ขัอมูลถูกส่งผ่านนักศึกษาร่วม 30 คน คนสุดท้าย ต้องเป็นคนเขียนสิ่งที่ตนได้รับฟังมา และ เขียนว่า « บ้านนายขวัญอยู่ข้างร้านลาบริมฝั่งแม่น้ำโขง »

สิ่งที่อาจารย์ต้องการให้นักศึกษาตระหนักจากเกมนี้ก็คือ การส่งต่อข้อมูลผ่านตัวกลางจะทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ดังจะเห็นได้ว่า ข้อมูลเรื่องที่ตั้งของบ้านที่อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงหายไป และ บ้านนายขวัญซึ่งอยู่ใกล้ๆ ก็ย้ายที่มาอยู่ข้างร้านลาบ การสื่อสารที่จะให้ข้อมูลได้แม่นยำเที่ยงตรงที่สุดจึงควรเป็นข้อมูลที่ไม่ผ่านตัวกลาง

ประเภทข่าว: 

Pages