ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

5 เมษายน
วันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
----------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​
ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประเภทข่าว: 

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประเภทข่าว: 

Virtual Exhibition “งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565”

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
เข้าชม Virtual Exhibition “งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565”
พร้อมร่วมสนุกกับภารกิจง่ายๆ ลุ้นรับ Laz Gift Card มูลค่า 250 บาท
จำนวน 300 รางวัล ผ่านทาง www.thaicivilserviceday.com

พบกับ
1. นิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ กพ.
2. ร่วมแสดงความยินดีกับ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564” ผ่านหอเกียรติยศข้าราชการพลเรือนดีเด่น
3. ร่วมสนุกกับกิจกรรม Event Passport ลุ้นรับ E-Voucher จากทาง Lazada มูลค่า 250 บาท จำนวน 300 รางวัล
ร่วมกิจกรรม Event Passport ได้ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2565 และเข้าชม Virtual Exhibition ได้ตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้

#๑เมษายนวันข้าราชการพลเรือน #งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น #วันข้าราชการพลเรือน #VirtualExhibition #ThaiCivilServiceDay

ประเภทข่าว: 

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ STEM Graduate Program บริษัท EssilorLuxottica

EssilorLuxottica ผู้นำระดับโลกทางด้านการแก้ไขปัญหาสายตา ที่มีประวัติยาวนานกว่า 170ปี ปัจจุบันมีโรงงานผลิตและศูนย์วิจัยสายตามากกว่า 70 แห่งทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งมีพันธกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการแก้ปัญหาสายตา

บริษัทกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ ระดับ ป. ตรี / ป. โท ในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี / ป. โท แล้วไม่เกิน 1 ปี ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการ STEM Graduate Program ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานจริงกับผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานต่างๆของ EssilorLuxottica โดยมีระยะเวลาทั้งสิ้น 24 เดือน

ประเภทข่าว: 

มอบความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

มอบความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง
"1 เมษาวันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"

รับชมคลิก https://www.youtube.com/watch?v=yT3trGU2BmA&t=1s

ประเภทข่าว: 

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565 ของนักเรียนทุนรัฐบาล

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 เมษายน 2565  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565
  
สมาพันธรัฐสวิส - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565
  

ประเภทข่าว: 

1 เมษายน "วันข้าราชการพลเรือน"

1 เมษายน ของทุกปี
เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมกิจกรรม เผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา

สามารถติดตามกิจกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว ของทุกหน่วยงานราชการได้ที่ เพจ “วันข้าราชการพลเรือน”

ประเภทข่าว: 

สาระสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรม

สาระสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 76 วรรค 3 และ 219

รับชมคลิก https://www.youtube.com/watch?v=iSFQlzCa3KI

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ

ประเภทข่าว: 

สรุปสาระสำคัญ การแนะนำกฏหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปสาระสำคัญ การแนะนำกฏหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

รับชมคลิก https://www.youtube.com/watch?v=q9KtOQSHHKU

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ

ประเภทข่าว: 

Pages