ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2558

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) (ครั้งที่ 4)

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนตามความตองการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) (ครั้งที่ ๓)

ประเภทข่าว: 

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ขอประชาสัมพันธ์ "ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย" ซึ่งจะแบ่งเป็น

  • ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
  • ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
  • ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
  • ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร(Endeavour Executive Fellowship)

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบข่าว

ประเภทข่าว: 

เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ทุน Endeavour Scholarship and Fellowships ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย เป็นทุนปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนเพื่อการวิจัย ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ซึ่งมอบให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครรับทุนได้ที่

http://internationaleducation.gov.au/endeavour

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) (ครั้งที่ ๒)

ประเภทข่าว: 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุน UIS

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ

ประเภทข่าว: 

กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุน UIS

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ

ประเภทข่าว: 

Pages