ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีปิด "โครงการนำร่องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของสมาชิก กบข."

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำนักงานตำรวจแห่งซาติ และจังหวัดขอนแก่น จัดงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีปิด "โครงการนำร่องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของสมาชิก กบข." ให้แก่ข้าราชการกลุ่มนำร่องโครงการฯ ซึ่งมีข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมจำนวน 59 ราย โดยมี นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล) และ ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กบข.

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.00 น. ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณและแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาตินานัปการ

เตรียมตัวให้พร้อม 4 สิ่งควรรู้ ก่อนสอบภาค ก (Paper and Pencil) ประจำปี 2565

เตรียมตัวให้พร้อม 4 สิ่งควรรู้ ก่อนสอบภาค ก (Paper and Pencil) ประจำปี 2565

อย่าลืม!! สำหรับผู้ที่จะสอบในวันที่ 20 พ.ย. 65 นี้ สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ถึงวันที่ 16 พ.ย. 65 เป็นวันสุดท้าย
หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ ❗️

ทั้งนี้ สามารถอัปโหลดรูปและศึกษาระเบียบการสอบเพิ่มเติมได้ที่: http://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 (สำหรับระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี และ ป.โท)

พบกับงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 17 (OCSC International Education Expo 2022) พร้อมคู่มือแนะแนวการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

พรุ่งนี้แล้วกับงาน  OCSC International Education Expo 2022  #งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 17 งานเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมสุดยอดสถาบัน/มหาวิทยาลัย และแหล่งทุนการศึกษาจากทั่วโลก จาก 24 ประเทศ

จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ภายใต้แนวคิด REAL ME “find yourself, sharpen your skills” มาร่วม “ค้นหาตัวตนที่ใช่ ไป (เรียนต่อ) ให้ไกลกว่าที่คิด”

ขอเชิญชวนข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1012.2/ว 18
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.00 - 12.00 น.

ผ่านทาง Youtube สำนักงาน ก.พ. ตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=-5HC7WDPy4Y

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15

สำนักงาน ก.พ. นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ในวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)

นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ในนามของผู้แทนสำนักงาน ก.พ.

นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

เปิดลงทะเบียนเข้างานแล้ววันนี้ กับ OCSC International Education Expo 2022

เปิดลงทะเบียนเข้างานแล้ววันนี้ กับ OCSC International Education Expo 2022 หรือ งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 17 กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “finding yourself, sharpen your skills” มาร่วม “ค้นหาตัวตนที่ใช่ ไป(เรียนต่อ)ให้ไกลกว่าที่คิด” 

#งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ งานเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมสุดยอดสถาบันศึกษา และแหล่งทุนการศึกษาจากทั่วโลก เตรียมพร้อมสำหรับการวางแผนการเรียนครั้งสำคัญ สำหรับอนาคตของนักเรียนไทย จัดโดย สำนักงานก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565)

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ อาคารสโมสร สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้​

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งปิดปรับปรุง การให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5545 เป็นการชั่วคราว

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งปิดปรับปรุง
การให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5545
เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสำนักงาน ก.พ.
ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-547-1000

------

สำนักงาน ก.พ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

Pages