ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ส.นบส. รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 11

   หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ส.นบส. รุ่นที่ 11

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายละเอียดตามประกาศฯ)

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (กำหนดการฝึกอบรม)

          - กำหนดการกิจกรรมก่อนเริ่มการฝึกอบรม
          - กำหนดการพิธีเปิด   (อัพเดท !!!)
          - กำหนดการฝึกอบรม

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

          - Word

          - PDFผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและส่วนราชการชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว

ท่านจะได้รับ Link สำหรับการประเมินสมรรถนะ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย

      ❱ แบบประเมิน 360 องศา "คลิกที่นี่" (โปรดดำเนินการภายในวันที่ 12 ต.ค.)

      ❱ แบบประเมิน Apollo ส่งทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัคร (โปรดดำเนินการภายในวันที่ 19 ต.ค.)

**ขอความกรุณาดำเนินการทำแบบประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนด เนื่องจากมีผลต่อการจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมสำหรับท่าน**

 


สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 1775, 6944, 6951, 6953
โทรสาร 0 2547 2049

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share