ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

มหกรรมการศึกษา USA Fairs 2015

สนใจเรียนต่ออเมริกา ต้องไม่พลาดงานนี้ EducationUSA Fairs 2015 พบตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ จากสหรัฐฯ กว่า 40 สถาบัน รับฟังข้อมูล การศึกษา และลุ้นรางวัลมากมาย ภายในงานท่านจะได้พบกับ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหรฐัฯ กว่า 40 สถาบัน อาทิ AAU, University of California-Irvine, Penn State (Law), University of Arizona, University of San Francisco, California State University-Long Beach, Purdue University, University at Buffalo (New York), Columbia College, University of Wisconsin-Whitewater, Clark College, University of Illinois at Chicago, University of Idaho, Franklin University, University of North Texas, Winona State University, University of Toledo, Savannah College of Art and Design, University of Oklahoma, Hawaii Pacific University, University of Missouri เป็นต้น. วันศุกร์ที่23 มกราคม 2558 (เชียงใหม่) เวลา 16:00-20:00 น. http://edusafairs15-cnx.eventbrite.com วันเสาร์ที่24 มกราคม 2558 (กรุงเทพฯ) เวลา 11:00-16:00 น. http://edusafairs15-bkk.eventbrite.com

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ