ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นิทรรศการมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาแคนาดา 2015

ประชาสัมพันธ์งาน “นิทรรศการมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาแคนาดา 2015” ท่านจะได้พบปะกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำทั้งของรัฐและเอกชน บินตรงจากแคนาดาและตัวแทนของวิทยาลัยชั้นเยี่ยมที่มีทั้งประกาศนียบัตร 1 ปี วุฒิบัตร 2 ปี และปริญญาตรีทุกสาขารวมทั้งมหาวิทยาลัย ธอมพ์สัน ริเวอร์ ที่มีหลักสูตรปริญญาโทด้วย ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ