ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศแจ้งเตือน นร. เรื่องความปลอดภัย

ตามที่ได้เกิดเหตุก่อการร้ายในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ และได้ขยายระยะเวลาออกไปเป็น 3 เดือน จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้มีประกาศสถานการณ์ในประเทศฝรั่งเศสฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 แจ้งเตือนประชาชนคนไทยในเรื่องความปลอดภัย เช่นเดียวกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นอีก สนร. ขอความร่วมมือให้นักเรียนแจ้งสถานะความปลอดภัยของท่านมาที่อีเมล oeaparis@orange-business.fr ในโอกาสแรก นอกจากนี้ นักเรียนสามารถติดต่อ สนร. นอกเวลาทำการ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06 74 46 10 06 ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน สำหรับกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ตลอดเวลาที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ

อนึ่ง สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอแนะนำให้นักเรียนทุกคน ติดตามข่าวสารเรื่องสถานการณ์ในฝรั่งเศสและในภาคพื้นยุโรปอย่างใกล้ชิด โดยไม่ตื่นตระหนก แต่เพิ่มความระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้น ขอให้เพิ่มการสังเกตสถานการณ์รอบตัว และหลีกเลี่ยงสถานที่ซึ่งมีผู้ชุมนุมจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปลายปี 2558 ซึ่งอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการก่อเหตุการร้ายได้ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาโดยรอบคอบก่อนตัดสินใจไปร่วมงานเทศกาลต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง หรือหากท่านประสงค์จะเดินทางไปทัศนศึกษาในต่างประเทศระหว่างการปิดภาคเรียน ขอให้ท่านทำเรื่องขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการต่อไปด้วย จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส 23 พฤศจิกายน 2558

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ