ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ภาวะฉุกเฉิน - l’Etat d’urgence ?

ภาวะฉุกเฉิน (l’Etat d’urgence) คืออะไรและข้อควรปฏิบัติระหว่างภาวะฉุกเฉิน

รัฐบาลจะประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อมีภัยร้ายแรงในประเทศ โดยรัฐจะมีการเพิ่มกำลังและเพิ่มอำนาจในการปกครอง โดยเฉพาะอำนาจของตำรวจ รวมถึงการกำจัดอิสรภาพบางอย่างของสังคมหรือบุคคลที่จัดอยู่ในข่ายว่าอันตราย รัฐบาลสามารถควบคุมสิ่งพิมพ์ จำกัดการเดินทางของประชาชน ห้ามการชุมนุม จำกัดบุคคลไม่ให้เดินทางหรือให้พักอาศัยในบ้านของตนเท่านั้นได้ รัฐบาลอาจประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งประเทศหรือบางพื้นที่

แผนการป้องกัน (Plan vigipirate) เป็นแผนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยต่อประชาชนและประเทศจากผู้ก่อการร้าย โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย : ฝ่ายรัฐ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ และประชาชน รวมถึงการเตือนภัยและการแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แผนการป้องกันและเตือนภัยจากการก่อการร้าย (Vigipirate Alerte attentat) มีระบบการป้องกันความปลอดภัยสูงสุดจากการก่อการร้าย

 

ข้อควรปฏิบัติ

1.ระมัดระวังตัวอยู่ตลอด แม้ในช่วงระยะเวลาที่ดูเหมือนว่าสงบจากภัยผู้ก่อการร้าย

2.เคารพข้อควรระวัง โดยเฉพาะในที่สาธารณะ (ไม่ทิ้งกระเป๋าไว้ ไม่จอดรถในสถานที่ที่ห้าม เต็มใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจค้นตัวในสถานีขนส่ง (สถานีรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน) หรือการเข้าไปสถานที่ชุมชน (พิพิธภัณฑ์ สถานที่ราชการ)

3.หากมีเรื่องที่ดูผิดปกติไป กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ การแจ้งเรื่องความผิดปกตินี้ ได้ทำให้รัฐบาลปลอดภัยจากภัยจากก่อการร้ายหลายครั้งแล้ว

4.เคารพระเบียบและข้อแนะนำต่างๆ เช่น ไม่เข้าไปเขตอันตราย เปิดทางให้หน่วยบรรเทาภัย และหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนก

ข้อมูล http://www.risques.gouv.fr/

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ