ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สนร.อเมริกาเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนมัธยมปลายสมัครต่อปริญญาตรี


เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558 นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ อัครราชฑูตฝ่ายการศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา) นำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมโครงการเตรียมความพร้อมสมัครสถานศึกษาระดับปริญญาตรี ของนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Christmas Program) โดยปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมา เพราะได้ย้ายสถานที่จัดจาก Stony Point นิวยอร์ก ไปยัง Kemsley Academy แมสซาชูเซตส์ โดยมีนักเรียนทุนเข้าร่วมทั้งหมด 52 ราย
 
Christmas Program เป็นโครงการที่ สนร. ประสบความสำเร็จในการจัดมาต่อเนื่องกว่าสิบปี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังศึกษาอยู่ใน Prep Schools (โรงเรียนเตรียมความพร้อมเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี) ให้เลือกมหาวิทยาลัยได้เหมาะสม และช่วยสนับสนุนการเตรียมการสมัครในขั้นตอนต่าง ๆ (ที่สำคัญการเขียนเรียงความประกอบใบสมัคร ที่เรียกว่า College Essay) ทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนรุ่นเดียวกัน และกับเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เป็นอย่างดี
 
แม้การจัด Christmas Program ที่ Stony Point ที่ผ่านมากว่าสิบปีจะถือได้ว่าประสบความสำเร็จด้วยดี แต่ในระยะหลังผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้ว่า Stony Point เริ่มเกิดความไม่สะดวกหลายประการ (อาทิ การเดินทางมาในช่วงฤดูหนาว ความไม่เหมาะสมของอาคารสถานที่ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง สนร. อเมริกาจึงได้พยายามจัดหาสถานที่จัด Christmas Program ใหม่ แทน Stony Point โดยในปี 2558 นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้น ณ Kemsley Academy ซึ่ง สนร. ได้เดินทางไปสำรวจสถานที่จริงไว้แล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และเห็นว่าเหมาะสมหลายด้าน เช่น อยู่เขตนอกเมือง ไม่พลุกพล่าน ไม่ไกลจากร้านค้า ธนาคาร และสถานีขนส่งสาธารณะ การเดินทางสะดวก ปลอดภัย อาคารสถานที่กว้างขวาง มีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานห้องต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับกิจกรรมของ Christmas Program มากขึ้น มีห้องทำงานที่สงบเงียบเหมาะแก่การทำงาน อีกทั้งยังมีส่วนสันทนาการที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของนักเรียนทุน เช่น คอมพิวเตอร์บาร์ โรงยิม สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล โต๊ะเกม โต๊ะพูล ตลอดจนหน้าผาจำลองสำหรับฝึกซ้อมปีนเขา
 
การเดินทางไปตรวจเยี่ยม Christmas Program ที่จัดขึ้น ณ Kemsley Academy เป็นครั้งแรกในปีนี้ แม้จะพบว่าทุกฝ่ายมีความพอใจในระดับหนึ่ง แต่ สนร. ยังคงต้องพัฒนาคุณภาพการจัดโครงการดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการประเมินประสิทธิผลด้านความสำเร็จในการสมัครสถานศึกษาของนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันเป็นหัวใจของการจัด Christmas Program ของ สนร. อเมริกา
 

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ