ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายงานเหตุการณ์การเกิดพายุหิมะในสหรัฐอเมริกา จาก สนร.อเมริกา

ตามที่ได้เกิดพายุหิมะ ชื่อ Snow Storm Jonas ที่ส่งผลกระทบรุนแรงและกว้างขวางในหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน ในช่วงวันที่ 22 - 24 มกราคม 2559 โดยปัจจุบันพายุดังกล่าวได้พัดผ่าน และส่งผลให้สภาพอากาศกลับสู่ภาวะฤดูหนาวตามปกติแล้วนั้น 
 
ซึ่งขณะนี้ สนร. ยังไม่ได้รับรายงาน กรณีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลได้รับผลกระทบร้ายแรงแต่อย่างใด โดยก่อนเกิดพายุเป็นเวลา 2 – 3 วัน สนร. ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของ สนร. เช่น เว็บไซต์ อีเมล Facebook และโทรศัพท์ เป็นต้น พร้อมได้เตือนให้เตรียมการรับมือผลกระทบจากพายุหิมะที่อาจอยู่นอกเหนือความคาดหมาย
 
มีรายงานเพิ่มเติมว่า พายุหิมะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มีความรุนแรงมากเป็นประวัติการณ์ และมีปริมาณหิมะตกสะสมในระดับที่สูงมาก โดยความรุนแรงของพายุหิมะได้ส่งผลให้มีการสั่งปิดสนามบิน เส้นทางคมนาคม โรงเรียน และสถานที่ราชการ รวมทั้งห้างร้านต่าง ๆ เกือบทั้งหมด โดยคาดการณ์ว่าประชาชนจำนวนประมาณ 85 ล้านคน พักอาศัยอยู่ในเส้นทางพัดผ่านของพายุ ในจำนวนนี้ 33 ล้านคนอยู่ในเขตเตือนภัยพายุหิมะ และเที่ยวบินจำนวนมากกว่า 10,000 เที่ยว ต้องถูกยกเลิกไป
 
ด้วยเหตุนี้รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา จึงได้ประกาศให้หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน รัฐแมริแลนด์ และรัฐเวอจิเนีย หยุดทำการครึ่งวัน เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 และเต็มวัน ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559  เพื่อลดความคับคั่งของการจราจร อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ได้จัดการหิมะบนท้องถนน  และเพื่อให้พาหนะฉุกเฉินสามารถเดินทางได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็นอย่างแท้จริง และยังเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจรบนเส้นทางที่มีน้ำแข็งปกคลุมซึ่งอาจเกิดอันตรายได้  โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดทำการเป็นปกติได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
 
ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายให้ลูกจ้างท้องถิ่น สนร. ผู้มีบ้านพักในละแวกใกล้เคียง สนร. แวะเวียนไปตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นระยะ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีรายงานเหตุผิดปกติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินแต่ประการใด และภายหลังการเปิดทำการในวันที่ 26 มกราคม 2559 สนร. จะเร่งติดต่อนักเรียนในความดูแล เพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหิมะ เพื่อให้การดูแล และช่วยเหลือต่อไป
 
ขอบคุณภาพจาก : Rattana-Arpa Sapsombat
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ