ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการยิงกัน ณ เมือง Orlando สหรัฐอเมริกา

กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการยิงกัน ณ เมือง Orlando สหรัฐอเมริกา

จากเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิต จำนวน 50 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 53 ราย ที่เมือง Orlando มลรัฐ Florida สหรัฐอเมริกา เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 นั้น

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกาได้สอบถามนักเรียนทุนที่กำลังศึกษา  อยู่ในมลรัฐ Florida ได้รับแจ้งยืนยันว่าทุกรายปลอดภัยดี และไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

 

                                                                             สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

                                                                             สำนักงาน ก.พ.

 

-------------------------------------

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ