ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กรณีเหตุการณ์ผู้ร้ายจับบาทหลวงเป็นตัวประกันในโบสถ์เมือง Saint-Etienne-du-Rouvray ประเทศฝรั่งเศส

กรณีเหตุการณ์ผู้ร้ายจับบาทหลวงเป็นตัวประกันในโบสถ์เมือง Saint-Etienne-du-Rouvray ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ซึ่งตำรวจฝรั่งเศสได้ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนั้น

 

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า ไม่มีนักเรียนทุนรัฐบาลได้รับอันตรายและ

ไม่มีนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาอยู่ที่เมืองดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยทุกท่าน ที่อาจจะกำลังทัศนศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ติดตามข่าวจากทางการฝรั่งเศสโดยสม่ำเสมอ และขอแนะนำให้นักเรียนทุกท่านเพิ่มความระมัดระวัง

คอยสังเกตสถานการณ์รอบตัวที่เห็นว่าไม่ปกติ

 

สามารถติดต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสได้ที่อีเมล oeaparis@orange-business.fr

 

หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 06 74 46 10 06

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ