ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กรณีเหตุการณ์มีผู้ก่อความไม่สงบระเบิดพลีชีพในเทศกาลดนตรีเมือง Ansbach เยอรมนี

จากเหตุการณ์มีผู้ก่อความไม่สงบระเบิดพลีชีพในเทศกาลดนตรีเมือง Ansbach ในแคว้นบาเยิร์น เยอรมนี เมื่อคืนวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง นั้น 
 
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนว่า ไม่มีนักเรียนทุนรัฐบาลได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าว และไม่มีนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในเมืองดังกล่าวแต่อย่างใด
 
สนร. เยอรมนี
25 กรกฎาคม 2559

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ