ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตอนกลางของประเทศอิตาลี

กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับความรุนแรง 6.2 แมกนิจูด ขึ้นที่ทางตอนใต้ของเมืองเปรูจา ตอนกลางของประเทศอิตาลี

และมีรายงานว่าหลายเมืองตอนกลางของอิตาลีได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนั้น  สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่าไม่มีนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนในการดูแลของสำนักงาน ก.พ. ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ