ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. หารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน บูรณาการใช้แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพในการเข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. โดย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมคณะ เข้าพบและประชุมหารือร่วมกับหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในการบูรณาการใช้แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลที่มีต่ออาชีพ สำหรับเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559

ที่ประชุมได้หารือร่วมกันในประเด็นของการทดสอบความถนัดทางอาชีพราชการและการแนะแนวทางการศึกษาและพัฒนาตนเองสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลและบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับราชการตามกระบวนการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ การสมัครสอบภาค ก. และสมัครสอบเข้ารับทุนของรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อและกลับเข้ามารับราชการเมื่อสำเร็จการศึกษา ตลอดจนประเด็นของการวัดและประเมินและเครื่องมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาข้าราชการที่ทำงานอยู่แล้ว ตลอดจนสร้างระบบจูงใจให้นักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการมีความก้าวหน้าทางอาชีพราชการด้วยการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ซึ่งผลการประชุมหารือ นำไปสู่การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและสำนักงาน ก.พ. ในโอกาสอันใกล้

นอกจากนี้ ได้มีการหารือในประเด็นการจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 (International Education Expo 2016) ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ณ สยามพารากอน ฮอลล์ โดยกระทรวงแรงงานได้ร่วมจัดบูธ เพื่อให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดสอบและทราบแนวโน้มการเข้าสู่อาชีพ บริการแนะแนว ให้คำปรึกษาทางอาชีพ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องด้วย

 

Cr. กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon ocsc1.pdf328.87 KB
ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ