ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

OCSC EXPO เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมค้นหาเส้นทางเรียนที่ชอบ..สู่อาชีพที่ใช่

เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมค้นหาเส้นทางเรียนที่ชอบ..สู่อาชีพที่ใช่

เปิดโอกาสรับทุนเรียนฟรี งาน ‘มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 13’

 
สิ้นสุดยุคของการเรียนแบบตามๆ กันไป เพราะความสำเร็จด้านการศึกษาในยุคปัจจุบันอยู่ที่การรู้จักตัวเองให้มากที่สุดเพื่อเลือกเส้นทางการเรียนที่ถูกต้องตามความถนัดและความชอบอันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ตามความใฝ่ฝัน

 

ROAD of LIFE เส้นทางการศึกษา.. สู่อาชีพที่ใช่

โลกของการเรียนรู้กำลังเปลี่ยนไป หลากหลายเส้นทางการเรียนรู้กำลังรอทุกคนมาไขว่คว้า เพียงเตรียมตัวให้พร้อม  ลับสมองให้คม โอกาสทางการศึกษาเปิดกว้างรอคุณอยู่
นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  ให้ข้อมูลว่า “มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 13 ”  ใช้แนวคิด ROAD of LIFE เพื่อบ่งชี้ถึงทิศทางการศึกษาสำหรับอนาคตที่นักเรียน นักศึกษาต่างมุ่งค้นหาตัวเองให้พบว่ามีความชอบ ความถนัดในการเรียนแบบใด สามารถวางแผนการเรียนที่ถูกต้องตรงกับความถนัดของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น และก้าวสู่เส้นทางอาชีพที่ชอบ ซึ่งนอกจากจะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมแล้วยังช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป
งานในปีนี้จึงเป็นศูนย์รวมข้อมูลจำเพาะพิเศษสำหรับกลุ่มนักเรียนในทุกระดับชั้น ให้สามารถวางแผนการศึกษาในระดับสูงต่อไปได้ โดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลของสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ระดับ Boarding School  ขึ้นไป พร้อมการหาประสบการณ์จากซัมเมอร์แคมป์ในต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมัน  นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์
 
สำหรับ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้แทนสถาบันการศึกษาชั้นนำจากมหาวิทยาลัยกว่า 200 สถาบันใน  20 ประเทศทั่วโลก  แนะแนวการเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ   การขอรับทุน   รายละเอียดหลักสูตรการศึกษา   การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ในต่างประเทศ   รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาการเขียนแนะนำตนเองกับมหาวิทยาลัย  การแนะแนวเรื่อง SSAT, New SAT แนะนำการเขียน SoP (Statement of Purpose) บริการจับคู่มหาวิทยาลัยให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน  และบริการให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว ทดสอบความถนัดทางอาชีพ จากกระทรวงเเรงงาน เเละ กรมสุขภาพจิต
โอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการขอรับทุนรัฐบาล  ต้องไม่พลาดงานนี้  เพราะสำนักงานก.พ. จัดบริการให้ข้อมูลเชิงลึกการขอรับทุน  การเตรียมตัวเพื่อรับสมัครทุนรัฐบาลรวมมากกว่า 500 ทุน  รวมทั้งการขอรับทุนการศึกษาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก อาทิ ทุน American Collegiate Scholarship Association (ACSC)  ทุน United World Colleges (UWC) International Youth Scholarships  ทุนปริญญาโท Chevening Scholarships 2017/2018 (UK) และทุน ENDEAVOUR Scholarships and Fellowships (AUSTRALIA)   พร้อมเปิดโอกาสให้ศึกษาข้อมูลเพื่อการเป็นนักเรียนในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในประเทศอังกฤษ ด้วย
 

“มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 13 ”

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  งานเดียวที่เปิดโอกาสทางการศึกษาต่อต่างประเทศให้นักเรียนไทยตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ให้ก้าวสู่เส้นทางการเรียนรู้ที่ชอบเพื่อมุ่งสู่การประกอบอาชีพที่ใช่สำหรับอนาคต  
 
 
ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานฟรีได้ที่  
  • http://www.ocscexpo.org
 

 

 

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ