ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กรณีเหตุกราดยิงที่สนามบินฟอริดา สหรัฐอเมริกา

จากกรณีเกิดเหตุกราดยิงที่สนามบินนานาชาติ fort lauderdale hollywood ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งให้ทราบว่า สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ได้ตรวจสอบเหตุการณ์แล้วพบว่าไม่มีนักเรียนทุนรัฐบาลได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ