ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส - สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เกี่ยวกับการจัดงานถวายพระพรชัยมงคล และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 ก.ค. 2560 นี้ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ดังรายละเอียดท้ายนี้

1. วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญชาวไทยในฝรั่งเศสและครอบครัว ร่วมใน "พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร. 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา" ในเวลา 18.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เลขที่ 8 rue Greuze เขต 16 กรุงปารีส (แต่งกาย : ชุดสุภาพไว้ทุกข์)

2. วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 ขอเรียนเชิญชาวไทยในฝรั่งเศส และครอบครัว ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เลขที่ 8 rue Greuze เขต 16 โดยมีลำดับพิธี ดังนี้

09.00 น. - พร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ (8 Rue Greuze, 75116 Paris)

09.19 น. - ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประธานฯ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพร (การแต่งกาย : สุภาพ ไว้ทุกข์)

หลังเสร็จสิ้นพิธีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ขอเชิญร่วมการตักบาตร และทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกับเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการ ที่วัดพุทธนานาชาติ เมือง Villejuif เลขที่ 45 rue de Moulin du Saquet เมือง Villejuif ในช่วงเวลา 10.30 - 12.00 น. (แต่งกาย : สุภาพบุรุษ - แต่งกายไว้ทุกข์ หรือเสื้อสีขาวนวล กางเกงสีดำ สุภาพสตรี - แต่งกายชุดผ้าไทยสีขาวนวล หรือชุดสุภาพสีขาวนวล ติดโบว์สีดำ กระโปรงขาวนวลหรือดำ)

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเรียนเชิญชาวไทยทุกท่านในกรุงปารีส และในฝรั่งเศสเข้าร่วมในพิธีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และที่วัดไทย ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือแจ้งตอบรับการเข้าร่วมพิธีทาง Facebook หรือที่ ambassadedethailande@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 01 56 26 50 50 ในวันและเวลาทำการ

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้ร่วมลงนามในสมุดถวายพระพร ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ 28 ก.ค. และระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 2560 ในเวลาราชการ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2560

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share ( โปรดทราบ!! ลิงก์ด้านล่างนี้จะใช้งานไม่ได้หากเว็บใหม่พัฒนาเสร็จสิ้น )

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ