ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ 12 ส.ค. 2560

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส–สำนักงาน ก.พ.

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ดังรายละเอียดท้ายนี้

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ (8 Greuze 75116 Paris) มีลำดับพิธี ดังนี้

เวลา 09.30 น.
  * เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
  * ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
  * ผู้ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม

การแต่งกาย – ผ้าไทยสีฟ้าอ่อน หรือชุดสุภาพสีฟ้าอ่อน หรือชุดสุภาพสีอ่อน

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านและครอบครัวเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / สิงหาคม 2560
 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ