ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (กลุ่ม HiPPS, New Wave, นปร.)

ปีงบประมาณ: 2560

วันฝึกอบรม: 06/11/2017 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 14/11/2017 - 16:30

เริ่มลงทะเบียน: 26/09/2017 - 13:45
หมดเขตลงทะเบียน: 27/10/2017 - 16:00

ผู้ประสานงานหลักสูตร: นายกุลวัฒน อิมะไชย์
เบอร์ติดต่อ: 0 2547 1758

 

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ