ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "การศึกษาต่อต่างประเทศ "

**สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ QR CODE หรือ ลิงก์ข้างล่างนี้ **

http://online.pubhtml5.com/yoqn/qooh/#p=1

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ