ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การเยี่ยมชม Université d’Aix-Marseille และ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ M2P2

 

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562  อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการศึกษา ) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย พร้อมด้วย  อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )   ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ ดร. มานพ สิทธิเดช และคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ Europole de l’abois – ห้องวิจัยกลุ่ม M2P2 (Mécanique  Modélisation et Procédés Propres)  สังกัดมหาวิทยาลัย Université d’Aix-Marseille ณ เมือง Aix en Provence  โดยมี Professeur Elisabeth BADENS และ Mme Yasmine MASMOUDI อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยปริญญาเอกของ นางสาวกาญจนา องค์ศิลป์ (นทร. ก. วิทย์)  ให้การต้อนรับ โดยได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับงานวิจัย และความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน อาทิ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เวชศาสตร์เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ ซึ่งงานวิจัยปริญญาเอกของนางสาวกาญจนาฯ ในหัวข้อ Elaboration of Ophthalmic Medical Devices Through Supercritical Impregnation นั้น จะเป็นนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการพัฒนาเลนส์พิเศษสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดต้อกระจก ทั้งนี้ยังได้มีความร่วมมือกับศูนย์วิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสหลายแห่ง รวมทั้ง ศูนย์วิจัยและบริษัทในเยอรมนีและจีน

 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส/ มีนาคม 2562

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ