ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุน National Graduate Institute For Policy Studies GRIPS 2018-2019

ทุน National Graduate Institute For Policy Studies  GRIPS 2018-2019 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอีดได้ที่ http://www.grips.ac.jp/en/admissions/index/

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon เอกสารประกอบ17.4 MB
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ