ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตร Lee Kuan Yew Senior Fellowship in Public Service โดย Lee Kuan Yew School of Public Policy

 

หลักสูตร Lee Kuan Yew Senior Fellowship in Public Service โดย Lee Kuan Yew School of Public Policy

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon leekuanyew.pdf9.17 MB

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ