ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

link สำหรับ download รูปถ่ายในวันที่ 27 ส.ค. 62

https://drive.google.com/file/d/1XzROfZtfSh6bsubjxA01VfF11gcdP1sU/view?u...

 

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
Office presentation icon ph.chiiaecchng_kick-off_tulaa_2.ppt10.73 MB

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share ( โปรดทราบ!! ลิงก์ด้านล่างนี้จะใช้งานไม่ได้หากเว็บใหม่พัฒนาเสร็จสิ้น )

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ