ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุน Harbour.Space@UTCC

Calling on all your high school children, nieces and nephews who want to become tech disruptors for a unique Bachelor’s experience by Harbour.Space@UTCC in Bangkok and Barcelona! Fully funded scholarships is available for Computer Science, Data Science and Cyber Security majors.

Apply now and shape the future with us at: https://in.harbour.space/hs-bangkok-scholarships-bachelors/
For more information, Line: @harbourspace

โครงการดี ๆ จาก Harbour.Space@UTCC เปิดรับสมัครลูกๆหลาานๆท่านที่จบชั้นมัธยมปลาย และต้องการเป็นผู้กล้าที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ด้วยหลักสูตรปริญญาตรี ที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร โดยจะมีการเรียนการสอนทั้งที่กรุงเทพฯ และ บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ทุนการศึกษาเต็มจำนวน 100% ด้าน Computer Science, Data Science and Cyber Security

สมัครเรียนวันนี้เพื่อเปลี่ยนอนาคตของลูกหลานท่าน คลิกเลยที่ https://in.harbour.space/hs-bangkok-scholarships-bachelors/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line: @harbourspace

ทุนเรียนฟรี ป.ตรี ยังมีอยู่! มาเรียนทักษะที่โลกยุคดิจิทัลกำลังต้องการที่สุด จากมืออาชีพระดับโลก!

ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาทุนการศึกษา Harbour.Space@UTCC มีทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ เพื่อต่อยอดศักยภาพของน้องๆ ในสาขาที่โลกกำลังต้องการที่สุด ได้แก่
- Computer Science
- Data Science
- Cyber Security
HARBOUR.SPACE@UTCC นำเสนอรูปแบบการศึกษาแห่งอนาคตที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน ด้วยการรวมความรู้ด้านเทคโนโลยี การประกอบการ และการดีไซน์เข้าไว้ด้วยกัน สิ่งที่สำคัญมากที่สุด HARBOUR.SPACE@UTCC เน้นให้น้องๆ ได้เรียนกับอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพระดับโลก ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การสร้างธุรกิจ และการออกแบบ เช่น นักวางกลยุทธ์จาก Google, วิศวกรคอมพิวเตอร์ด้านความปลอดภัยของ Venafi และนักวิเคราะห์ข้อมูลแห่ง NVIDIA ที่จะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อให้เวลาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กับน้องๆ ได้อย่างเต็มที่ และเน้นการเรียนจากการลงมือทำจริงด้วยการเรียนแบบ Project-based ซึ่งจะเป็นโครงการหรือโจทย์จากบริษัทและองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ HARBOUR.SPACE@UTCC

ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีพรสวรรค์และความตั้งใจอย่างเข้มข้น น้องๆ จะได้รับประสบการณ์การเรียนแบบระดับโลกโดยที่ไม่ต้องเดินทางไกล แคมปัสตั้งอยู่ที่ ดินแดง กรุงเทพฯ แต่ถ้าอยากสัมผัสประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศ ก็มีเปิดโอกาสให้น้องๆ สามารถไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสเปนได้ 1 ปี

ขณะนี้ กำลังเปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลกด้วยรูปแบบการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ เดือนมกราคม ปี 2021 เป็นรุ่นแรกในประเทศไทย ใน 3 สาขา ได้แก่ Computer Science, Data Science และ Cyber Security ใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปีจบ หลังจากจบการศึกษาผู้เรียนจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และใบประกาศนียบัตรจาก Harbour.Space University

“HARBOUR.SPACE@UTCC” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Harbour.Space University มหาวิทยาลัยแถวหน้าทางด้านการสร้างผู้ประกอบการ เทคโนโลยี และการออกแบบ ซึ่งมีแคมปัสหลักที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ UTCC มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยทางด้านการค้าและธุรกิจการบริการของอาเซียน ทั้งสองสถาบันต้องการพลิกโฉมวงการการศึกษาไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ 21 เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในอาเซียนที่ระดมมืออาชีพระดับโลก เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี การประกอบการและการออกแบบ เพื่อต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคต เปิดสอนนักศึกษาทั่วโลกตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ได้ทำการเรียนการสอนรุ่นแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ มกราคม 2020 โดยใช้เวลาเรียน 1 – 2 ปี ซึ่งกำลังจะมีนักศึกษาระดับปริญญาโทจบการศึกษาเป็นรุ่นแรกในเดือน ธันวาคม 2020 นี้

น้องๆ ที่สนใจหลักสูตร HARBOUR.SPACE @UTCC สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2020 ทาง https://in.harbour.space/hs-bangkok-scholarships-bachelors/
Line ID: @harbourspace
โทร. 02-697-6197

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ