ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประชุมวิชาการ Online Academic Conference โดยสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Online Academic Conference จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ภายใต้หัวข้อ "เรียนรู้ - รับมือ - รอดพ้น: วิกฤตการณ์โรคระบาดและนวัตกรรมจากทุกศาสตร์ ท่ามกลางยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอน" หรือ "Pandemic and Innovation in the midst of the uncertainty era: “How do we do to tackle the crisis ? ”

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ถึง 15.45 น.

Keynote Speakers
- อ.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Ph.D. Candidate, National Heart & Lung Institute, Imperial College London และ

- อ.ดร. นรุตม์ เจ้าสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีที่  : https://forms.gle/DqVTkEidbPXc3NqX9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:

E-mail: pr.aeft@gmail.com
Facebook: fb.com/AETFpage
Website: aetf-online.com

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ