ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประชาสัมพันธ์การรับบริการปรึกษาปัญหาอุทธรณ์/ร้องทุกข์

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จึงอาจไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการปรึกษาอุทธรณ์/ร้องทุกข์ที่สำนักงาน ก.พ. ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ดี ท่านสามารถติดต่อสอบถามและปรึกษาปัญหาการอุทธรณ์-ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ได้ที่
1. เว็บไซต์ ก.พ.ค. https://mspc.ocsc.go.th/node/add/contact_mspc
2. อีเมล์ mspc@ocsc.go.th
3. โทรศัพท์หมายเลข 02-547-1000 ต่อ 6980, 6981

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ