ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายงาน ชีวิตความเป็นอยู่ และผลการตรวจ COVID-19 ของ นทร. TS 63

 

รายงาน ชีวิตความเป็นอยู่ และผลการตรวจ COVID-19 ของ นทร. TS 63 
           
       
สนร. ขอรายงานเกี่ยวกับการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ และผลการตรวจ COVID-19 ของ นทร. TS 63 ในระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 

  1. ด้านการศึกษา การเรียนของ นทร. TS 63 ค่อนข้างผ่อนเบาลง จะเหลือเพียงการสอบต่างๆ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ และสัปดาห์เป็นสัปดาห์สุดท้ายของโรงเรียน New Hampton School ซึ่งจะจบปีการศึกษาและมีงานรับประกาศนียบัตรในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นทร. TS 63 ทุกรายได้ทำการเลือกสถานศึกษาในระดับปริญญาตรีครบหมดแล้ว 
     
  2. ด้านชีวิตความเป็นอยู่ นทร. ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขกับชีวิตในโรงเรียนขณะนี้ นทร. อยู่ระหว่างเตรียมตัวที่จะพบประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น งาน Prom งานรับประกาศนียบัตร การจากลาเพื่อนและครูทุกคนในแต่ละโรงเรียน รวมทั้งการได้เข้าร่วมโครงการ Supplement Summer เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาและการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างราบรื่น
     
  3. ผลการตรวจ COVID-19 ผลการตรวจ COVID-19 ของ นทร. TS63 ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นทร. ทุกคนมีผลเป็นลบ และไม่มีโรงเรียนใดพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม Holderness School ได้ทำการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ให้นักเรียนครบแล้ว และในสัปดาห์นี้ โรงเรียนที่เหลือจะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่สองให้นักเรียนจนครบถ้วนเช่นกัน

    รายละเอียดดังนี้

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon ts_63.pdf2.35 MB

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ