ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

แจ้งส่วนราชการในการจัดรวมผมผลการพัฒนางาน/สรา้งสรรค์ผลงานรายบุคคล ระยะที่ ๒ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon nr_259_lw_27_phkh_64.pdf833.49 KB
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share ( โปรดทราบ!! ลิงก์ด้านล่างนี้จะใช้งานไม่ได้หากเว็บใหม่พัฒนาเสร็จสิ้น )

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ