ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

บรรยายพิเศษงานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge ประเทศไทย

เครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge Thailand สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังบรรยายพิเศษในงานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 28-29 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00 – 13:00 น. (เวลา UK/ GMT + 1) หรือ 15:00 – 19:00 น. (เวลาไทย/ GMT + 7) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

การจัดประชุม Health Challenge ประเทศไทย ครั้งที่ 8 มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายทางสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายนักเรียนไทยที่กําลังศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงเพื่อเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการของเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ (keynote lectures) การอภิปรายโดยวิทยากร (panel discussion) การนำเสนอผลงานวิจัย (research presentation) การนำเสนองานวิจัยแบบสั้น (3-minute thesis) และกิจกรรมระดมความคิดและอภิปรายปัญหา (interactive networking)

กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย และ 3-minute thesis จะแบ่งเป็น 4 สาขาดังนี้
1. Biochemistry and Molecular Biology
2. Biomedical Engineering
3. Clinical Research
4. Public Health and Translational Research

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทาง  https://forms.gle/Ty5kBWcaLNNT37oJ9 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งบทคัดย่อ (ไม่เกิน 300 คำ ในภาษาอังกฤษ) เพื่อชิงรางวัลสูงสุด £150 ผ่านทาง https://conf.starter-app.xyz/health-challenge.../cfp.

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม 3-minute thesis สามารถส่งเทปบันทึกภาพ (ความยาวไม่เกิน 3 นาที รูปแบบ mp4 ในภาษาไทย หรือ อังกฤษ) เพื่อชิงรางวัล £50 ผ่านทาง https://forms.gle/RcCBp46nADqb5SAm7

สามารถอ่านรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงานและการส่งผลงานเข้าแข่งขันได้ที่ https://drive.google.com/.../1EEee6q8f3iQQdKwnqUc.../view...

เปิดรับสมัครบทคัดย่อและเทปบันทึกภาพการนำเสนองานวิจัยแบบสั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook page: Health Challenge ประเทศไทย
Email: info.healthchallenge@gmail.com
หรือสแกน QR code จากแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่แนบมานี้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2564 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ