ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

BRITISH COUNCIl ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักรและผู้ปกครองเข้าร่วมการบรรยายพิเศษผ่านทางออนไลน์ เพื่อรับฟังข้อมูลที่มีประโยชน์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร (เสาร์ 07 สิงหาคม 2021 14:00 - 16:00 น.)

"หากคุณกำลังวางแผนศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร พลาดไม่ได้ งานบรรยายพิเศษ ‘เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักรอย่างมั่นใจ"

ฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตอบข้อสงสัยต่าง ๆ

  • ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร รวมถึง Graduate route โอกาสในการทำงานต่อในสหราชอาณาจักรได้อีกอย่างน้อย 2 ปีหลังเรียนจบ
  • เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร
  • อัพเดทสถานการณ์ปัจจุบัน และข้อมูลการใช้ชีวิตและการศึกษาในสหราชอาณาจักร แบบเจาะลึกโดยศิษย์เก่าคนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ 
   
https://www.britishcouncil.or.th/events/pre-departure-briefing-2021

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share ( โปรดทราบ!! ลิงก์ด้านล่างนี้จะใช้งานไม่ได้หากเว็บใหม่พัฒนาเสร็จสิ้น )

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ