ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อเนเธอร์แลนด์ ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมฟังงานบรรยายศึกษาต่อต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์)

ข่าวดี!! สำหรับนักเรียนที่สนใจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/โท ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฟังทางนี้

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อเนเธอร์แลนด์ ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมฟังงานบรรยายศึกษาต่อต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์)
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป สำหรับนักเรียนที่สนใจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/โท ประเทศ The Netherlands เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบการศึกษาและวิธีการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ หลักสูตรต่างๆ ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา

ผู้ที่สนใจกรุณาลงทะเบียนผ่านทางลิงก์
https://forms.gle/eqex2xqYxvmh7xih7 หรือ
edunetherlands@gmail.com 
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 089 488 4022

————————————
สอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาเนเธอร์แลนด์ ได้ที่:
edunetherlands@gmail.com หรือ
www.eduneth.com/th

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ