ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ STEM Graduate Program บริษัท EssilorLuxottica

EssilorLuxottica ผู้นำระดับโลกทางด้านการแก้ไขปัญหาสายตา ที่มีประวัติยาวนานกว่า 170ปี ปัจจุบันมีโรงงานผลิตและศูนย์วิจัยสายตามากกว่า 70 แห่งทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งมีพันธกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการแก้ปัญหาสายตา

บริษัทกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ ระดับ ป. ตรี / ป. โท ในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี / ป. โท แล้วไม่เกิน 1 ปี ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการ STEM Graduate Program ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานจริงกับผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานต่างๆของ EssilorLuxottica โดยมีระยะเวลาทั้งสิ้น 24 เดือน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - เมษายน 2565
กำหนดเริ่มโครงการ - กรกฎาคม 2565     
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนระหว่างหลักสูตร และจะได้รับการปรับเป็นพนักงานประจำหลังจากจบหลักสูตร รวมทั้งได้รับสิทธิ์คัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานยังบริษัทในสาขาต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ ไม่มีข้อผูกมัดหลังสิ้นสุดโครงการ 
ผู้สนใจติดต่อโดยตรงที่  คุณอาภาพร แสนแก้ว - อีเมล :  apaporn.s@essilor.co.th
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์  Graduate Program Application Form  และ QR code  ที่แนบท้ายนี้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
มีนาคม 2565

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ