ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

บริติช เคานซิล และ NSTDA - สวทช. ขอชวนผู้หญิงในสายอาชีพวิทยาศาสตร์ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ 'เคล็ดลับพิชิตทุน Women in STEM' ทุนการศึกษาปริญญาโทเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักร ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม ตั้งแต่ 17.30 - 19.00 น.

บริติช เคานซิล และ NSTDA - สวทช. ขอชวนผู้หญิงในสายอาชีพวิทยาศาสตร์ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ 'เคล็ดลับพิชิตทุน Women in STEM' ทุนการศึกษาปริญญาโทเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักร

พิเศษสุด พบกับ คุณลิซ ศรีสุวรรณ คนไทยคนแรกที่ได้รับทุน Women in STEM ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับการสมัคร

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม ตั้งแต่ 17.30 - 19.00 น.  

ลงทะเบียนเข้างานได้ฟรี ที่ https://bit.ly/3t7rZkX

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ