ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านใดที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เข้าเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ แบบออนไลน์ ในหัวข้อ “ทำความรู้จักกับ Metaverse บนโลกเสมือนจริง” และ“สร้าง Avatar แบบง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง”

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านใดที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้าใจได้ด้วยตนเอง โดย “ทำความรู้จักกับ Metaverse บนโลกเสมือนจริง” ในวันศุกร์ที่ 2 ก.ย. 65

และมาต่อกันด้วย “สร้าง Avatar แบบง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง” ในวันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 65

ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.

จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ e-Learning และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับ Metaverse ในโลกเสมือนจริง “ดร.วรสรวง ดวงจินดา”
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeL24H.../viewform

ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ