ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลอิตาลีประจำปีการศึกษา 2566 - 2567

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอิตาลีประจำปีการศึกษา 2566 - 2567

เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวไทย ชาวต่างชาติและชาวอิตาเลียนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ

*สมัครได้ที่ https://studyinitaly.esteri.it หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

**ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. (เวลาอิตาลี)

 

ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://studyinitaly.esteri.it/it/call-for-procedure

 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ