ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

ประกาศและกำหนดการต่าง ๆ

  • Name List of the Participants

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • รายละเอียดโครงการ (ไทย)
  • Program Information (Eng)

ตารางการฝึกอบรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitat.

ผู้รับผิดชอบโครงการ (Contact Persons)

# Name เบอร์ติดต่อ (contact) Email
1 ดร.ปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา
Mrs. Pajita Diskul Na Ayudhya
Project Director - pajita_125@hotmail.com
2 นางสาวนันทวัน สังข์ทอง
Ms. Nantawan Sangtong
Project Manager +662 547 1814 nsangtong@gmail.com
3 ร้อยโทสิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์
Mr. Sitthichai Tanthasith
Project Coordinator +662 547 1772 sitthichai@ocsc.go.th
4 นางชนิดาภา ศิโรตมานนท์
Mrs. Chanidapha Sirotamanont
Project Coordinator +662 547 1000 # 6946 Chanidapha.psed9@gmail.com

Note: The country code for Thailand is +66.