ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ศูนย์ยุทธศาสตร์ วิชาการ และความร่วมมือด้านการพัฒนาสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 6946 หรือ 0 2547 1742
โทรสาร 0 2547 1752