Digital Goverment Skills

ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลัก DGS Development

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Digital Skill)

สำนักงาน ก.พ. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานการประชุม และให้การต้อนรับนายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยในการประชุมดังกล่าว เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำ RPA (Robotic Process Automation) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ประเภทข่าว: 

Pages