Digital Goverment Skills

ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลัก DGS Development

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Digital Skill)

Thailand HR TECH Conference & Exposition 2019

Thailand HR TECH Conference & Exposition 2019

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personal Management Association of Thailand หรือ PMAT) ได้มีการจัดงาน Thailand HR TECH Conference & Exposition 2019 ขึ้น ในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09.00 - 18.00 น. ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 1,3 ชั้น 5 สยามพารากอน

Pages